d

WE ARE BRUNN

Let’s Work Together

Image Alt

HONDA – NGÀY HỘI TRỒNG RỪNG

HONDA - NGÀY HỘI TRỒNG RỪNG

Trong 8 năm liên tiếp, AIT vinh dự đồng hành cùng Honda Việt Nam tổ chức ngày hội trồng rừng cho cán bộ công nhân viên tại 2 tỉnh Bắc Kạn, Hoà Bình.

 

Date: